رایگان ثبت نام کنید ، 35000 تومان اعتبار بگیرید!!! خرید اشتراک ویژه

تمرین برنامه نویسی : تعیین اول بودن عدد

در این برنامه یک عدد مثبت از ورودی بخوانید و تعیین کنید آیا این عدد اول است یا خیر.
تعریف عدد اول‌: به غیر از یک و خودش به هیچ عدد دیگری بخشپذیر نباشد. مثلا ۷ عدد اول است چون فقط به یک و ۷ بخشپذیر است. عدد ۶ اول نیست چون به غیر از ۱ و ۶ به ۲ و به ۳ نیز بخشپذیر است.

درصورتی که عدد اول بود در خروجی عبارت prime را چاپ کنید و در صورتی که عدد اول نبود در خروجی عبارت not prime را چاپ کنید. لطفا دقت کنید که خروجی دقیقا طبق آنچه گفته شده است باشد. کوچک بودن حروف مهم است.

ورودی نمونه:

25

خروجی نمونه:

not prime
دانلود باکس
درباره این مطلب نظر دهید !
error: