رایگان ثبت نام کنید ، 35000 تومان اعتبار بگیرید!!! خرید اشتراک ویژه

تمرین برنامه نویسی : محاسبه مساحت مستطیل

در این مسئله باید طول و عرض مستطیل را از ورودی بخوانید و مساحت آن را در خروجی چاپ کنید. ورودی مسئله شامل دو خط می باشد. خط اول شامل طول مستطیل و خط دوم شامل عرض مستطیل می باشد. یک خط در خروجی چاپ کنید که شامل مساحت مستطیل است.

طول و عرض مستطیل اعداد صحیح مثبت هستند.

لطفا هیچ چیز اضافه ای غیر از آنچه خواسته شده در خروجی چاپ نکنید، دقیقا ۲ عدد از ورودی بخوانید و یک عدد در خروجی چاپ کنید.

عباراتی مانند lotfan arze mostatil ra vared کنید و از این قبیل متن ها را در خروجی چاپ نکنید باعث می شود برنامه ی شما درست داوری نشود.

 

ورودی نمونه

7
10

 

خروجی نمونه

70
دانلود باکس
درباره این مطلب نظر دهید !
error: